23.07.19       
COMMENTARII
26.09.2011 George Damian:
Limba rusa ca arma de distrugere în masa 2

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău citeşte ziarul TIMPUL – sau cel puţin primeşte o revistă a presei care cuprinde şi această publicaţie.

Spun acest lucru pentru că ambasadorul Valeri Kuzmin a condamnat de curând „ieşirile xenofobe ale unor politicieni”, supărat fiind pe deputata liberală Ana Guţu care a spus că „preşedinte al Moldovei nu poate fi o persoană a cărei limbă maternă este rusa”.Ambasadorul Kuzmin a spus: „Este pur şi simplu epoca de piatră! Aceşti oameni spun că limba rusă este o armă de distrugere în masă. Atunci însă când popoarele noastre trăiau într-o ţară, în Moldova au fost construite instituţii de învăţământ superior, teatre şi cinematografe, săli de concert, s-a creat Academia de Ştiinţe, au fost pregătiţi mii de savanţi, ingineri, medici, oameni de artă, inclusiv scriitori, poeţi, pictori, cântăreţi de operă moldoveni etc.”. Îmi asum expresia „limba rusă ca armă de distrugere în masă” pe care am folosit-o într-un comentariu din TIMPUL, pornind de la o constatare a diplomaţilor americani îngrijoraţi de modul în care Moscova se foloseşte de limba rusă pentru a-şi extinde influenţa politică. Şi, văzând reacţia ambasadorului Kuzmin la această expresie, vreau să ofer câteva explicaţii suplimentare.

 Nu doar limba rusă a fost folosită ca armă de distrugere în masă în decursul istoriei. Imperiul Roman a distrus foarte multe civilizaţii cu ajutorul armatelor şi apoi al limbii latine. Au dispărut celţii continentali, dacii, etruscii ş.a. Englezii la rândul lor i-au anihilat pe galezi din punct de vedere lingvistic. Limba franceză literară duce şi acum o luptă împotriva dialectelor regionale. Spaniolii au şters de pe faţa pământului mai multe civilizaţii şi limbi sud-americane. Americanii au distrus la rândul lor limbile şi civilizaţiile amerindiene. Imperiul Rus a distrus numeroase civilizaţii asiatice, cu ajutorul aceluiaşi mecanism.

 Prima etapă este a cuceririi militare şi a desfiinţării oricăror posibilităţi de rezistenţă. A doua etapă e îndepărtarea fizică a păstrătorilor culturii cucerite (preoţi, şamani, nobili etc. - în epoca modernă profesori, preoţi, funcţionari, intelectuali). Abia apoi urmează transferul limbii cuceritoare şi anihilarea culturii autohtone: sub protecţia baionetelor cuceritoare limba imperială este transformată în unica limbă care poate fi folosită public. Cine vrea să acceadă în funcţii publice trebuie să cunoască limba cuceritorilor. Ideologia imperială este impusă cu forţa: fie că este vorba de o nouă religie sau un nou sistem social-politic. Cultura autohtonilor este privită ca ceva degradant, inferior – băştinaşii sunt calificaţi drept primitivi, înapoiaţi, scoşi la lumina civilizaţiei doar prin intermediul limbii şi ideologiei cuceritoare. În esenţă, este vorba de o atitudine de superioritate rasială: voi, autohtonii cuceriţi nu aveţi civilizaţie, dar noi, imperialii cuceritori suntem mărinimoşi şi vă luminăm. Aproape nimeni nu ţine seama de faptul că această „iluminare” distruge o cultură care s-a descurcat foarte bine până la apariţia imperialilor cuceritori. Imperialii binevoitori se ocupă de cultura cuceriţilor ca de ceva exotic şi ciudat care merită păstrat în muzee. Şansa de supravieţuire a unei culturi căreia i se aplică un astfel de tratament ţine de numărul cuceriţilor, capacitatea limbii lor de a se conserva şi adapta la noile condiţii şi nu în ultimul rând de durata cuceririi.

 Atitudinea ambasadorului Kuzmin se încadrează perfect în mecanismul de mai sus: sunt evocate binefacerile aduse în trecut de limba rusă, lăsându-se să se înţeleagă că dacă nu ar fi fost imperiul şi limba rusă la Chişinău nu ar fi existat „savanţi, ingineri, medici, oameni de artă, scriitori, poeţi, pictori, cântăreţi de operă”. Ba dimpotrivă, ei au existat şi înainte de venirea imperiului – doar că au fost ucişi, deportaţi, au fugit sau au fost marginalizaţi pentru a li se face loc celor pregătiţi de imperiu pentru folosul propriu. Pentru mine, limba rusă rămâne o limbă a civilizaţiei universale, alături de limba latină, spaniolă, engleză sau franceză – o limbă fără de care omenirea ar fi fost mult mai săracă. Însă nu trebuie să uităm cum au fost folosite aceste limbi, cum au fost instrumentalizate pentru distrugerea altor culturi şi civilizaţii.

Sursa: Timpul

sujeturi:
POLEMICA
17.10.201109:19:46ceaiton:Хм на Россию лют помои все кому не лень. Ну с политиками понятно они выполняют заказ конкурентов и врагов России. Остальные льют потому что их мозг зомбирован евро-американской пропагандой. На сегодняшний день Россия является глобальным поставщиком энергоресурсов для Европы и читаем вот здесь о чем молчат америкосы и европейские тупни http://www.web-froggy.tk/blog/index.php Что бы не замерзнуть в будущем нужно жаться под бочек к большой и теплой мамке которую зовут Россия.
30.09.201121:11:55organ:
"Им как хлеб, как воздух необходимо русскоязычное население, потому что русский язык - он связывающий, - заявил А.Хлопонин. - Это язык, который связывает собой нации и национальности, проживающие на территории Северного Кавказа".

В качестве примера полпред привел Дагестан, с 15-ю "титульными" нациями и с еще большим количеством "нетитульных" наций, которые между собой общаются на русском языке.

При этом русскоязычное население более мобильно, нежели кавказское население, которое более привержено "к собственному дому, к земле, к традициям, к корням и так далее, и тому подобное". "Здесь действительно государство должно смотреть в эту сторону через создание конкурентных, нормальных рабочих мест", - считает А.Хлопонин.

Вместе с тем полпред президента признал факты "выдавливания" русскоязычного населения с Кавказа: "Имеют место, к сожалению, конфликты, которые возникают на межнациональной почве". "При всем при этом мы имеем страшный дефицит преподавателей, врачей хорошей квалификации, инженеров, технологов, которые соответствуют русскоязычному населению", - отметил А.Хлопонин.

"В связи с этим в рамках программы развития Северного Кавказа должны быть созданы преференции для притока как раз русскоязычного населения", - подчеркнул полпред президента в СКФО.
29.09.201116:37:27Igor:Pai astai blog de komunisti... Asta da comentarii !!! Timpil vostru a trecut, diceti-va si impuscativa !
28.09.201111:39:41Fred1950:Г-н Дамиан, ваша бредятина, конечно же, рассчитана на не посвященных, безграмотных. Где ваши учёные, инженеры, врачи, деятели искусства за 20 лет румынского вторжения? Их нет, также как их и не было до воссоединения с Советским Союзом, и когда Вы пишите: "Как раз напротив, они были до прихода империи - только были убиты, депортированы, бежали или были маргинализованны, чтобы освободить место для тех, кто был подготовлен империей, в её собственных интересах", то враньё ваше, просто зашкаливает.
А, пока, сделаем некоторые уточнение, применительно к данной теме.
Вам ужасно не повезло и таким, как Вы. Вы сами, оказывается, настолько безграмотны, что доходите до ужасного примитивизма в своей писанине. Объясняю популярно, если, конечно поймёте.
Вы пишите: “Не только русский язык был использован в качестве оружия массового уничтожения на протяжении истории…. Российская империя уничтожила многочисленные азиатские цивилизации с помощью того же механизма”.
Здесь, и враньё и полное отсутствие вашего понимания в этом вопросе, где начисто отсутствует понимание диалектики. Целью всех изменений в мире были экономические, материальные интересы. Однако, когда происходит завоевание менее развитой цивилизации более развитой цивилизацией, то менее развитая получает толчок в своём развитии. Если же наоборот, как это имело место при оккупации Румынией Молдавии, то происходит разрушение всего и вся и осуществляется порабощение народа. Российская с 1812г. и Советская с 1940г. цивилизации были более развитыми, чем та же румынская. Отсюда всплеск в развитии, а при СССР – это гигантский скачёк в развитии Молдавии. Знаете ли Вы это? Знаете! А, отсюда и ваше бешенство в СМИ, и попытка рассмотрения Истории таким способом, как, если бы стоматолог, лечил зубы через задний проход.
Естественно, что при СССР, русский язык стал проводником более высокой культуры и его не нужно было навязывать, да и национальная культура не только не угасла, но тоже получила гигантский толчок в сторону его подлинного обогащения и развития. Румынское вторжение приводило в упадок Молдавию и её народ, а язык навязывался под страхом смерти, а ныне, используя рычаги власти, а о референдуме даже речи не шло.
Но то, что Вы написали ниже – это такое откровение, что следует его процитировать полностью, ибо это точный алгоритм румынского оккупационного порабощения Молдавии:
“Первый этап – это военное покорение и уничтожения всякой возможности сопротивления. Вторым этапом является физическое устранение хранителей порабощённой культуры (священники, шаманы, знать и т.д., а в современной эпохе учителя, священники, чиновники, интеллигенция). Только после этого следует передача языка-завоевателя и уничтожение местной культуры: под защитой острых штыков имперский язык превращается в единственный язык, который может быть использован в обществе. Тот, кто хочет поступить на государственную службу должен знать язык завоевателей. Имперская идеология навязывается силой: будь то новая религия или новая социально-политическая система. Культура коренных жителей рассматривается как нечто деградирующее, неразвитое - уроженцы этого края считаются примитивными, отсталыми, приближенным к цивилизованности только через язык и идеологию завоевателей. В сущности, речь идёт об отношении с точки зрения расового превосходства: у вас, покорённых туземцев, нет цивилизации, а мы, завоеватели – империалисты, щедры и поэтому просветим вас. Почти никто не принимает во внимание тот факт, что это "просветление" уничтожает культуру, которая прекрасно «справлялась» и до появления империалистов - завоевателей. Доброжелательные империалисты – завоеватели обращаются с культурой порабощённых народов, как с чем-то экзотическим и странным, что заслуживает храниться в музеях. Вероятность выживания культуры, к которой применяется подобное отношение, зависит от числа порабощённых, способности их языка к консервации и адаптации к новым условиям, ну, и не в последнюю очередь длительности периода завоевания”.
И, далее, ваше: “Как раз напротив, они были до прихода империи - только были убиты, депортированы, бежали или были маргинализованны, чтобы освободить место для тех, кто был подготовлен империей, в её собственных интересах”.
Во-первых, этот бред ничем не может быть подкреплён, ибо фактов таких нет. Во-вторых, о каких интересах империи Вы соизволили заикнуться? Очень интересно!
Может о программе по развитию национальных окраин Советского Союза, что и было осуществлено и, что навсегда останется в Истории, и от которой Вы будете до посинения бешенствовать, но из Истории вытравить это уже не сможете. Аллес!
И. далее, ваше: “Но, мы не должны забывать о том, как эти языки были использованы в качестве инструментов для уничтожения других культур и цивилизаций”.
И, снова, враньё! Румынский используется именно для этих целей. Русский был инструментом развития, сотрудничества, подлинной дружбы народов! Поэтому, вы все, враги молдавского народа, обрушились на русский язык и Россию. Кишка тонка!
28.09.201111:33:09Fred1950:Г-н Дамиан, ваша бредятина, конечно же, рассчитана на не посвященных, безграмотных. Где ваши учёные, инженеры, врачи, деятели искусства за 20 лет румынского вторжения? Их нет, также как их и не было до воссоединения с Советским Союзом, и когда Вы пишите: "Как раз напротив, они были до прихода империи - только были убиты, депортированы, бежали или были маргинализованны, чтобы освободить место для тех, кто был подготовлен империей, в её собственных интересах", то враньё ваше, просто зашкаливает.
А, пока, сделаем некоторые уточнение, применительно к данной теме.
Вам ужасно не повезло и таким, как Вы. Вы сами, оказывается, настолько безграмотны, что доходите до ужасного примитивизма в своей писанине. Объясняю популярно, если, конечно поймёте.
Вы пишите: “Не только русский язык был использован в качестве оружия массового уничтожения на протяжении истории…. Российская империя уничтожила многочисленные азиатские цивилизации с помощью того же механизма”.
Здесь, и враньё, и полное отсутствие вашего понимания в этом вопросе, где начисто отсутствует понимание диалектики. Целью всех изменений в мире были экономические, материальные интересы. Однако, когда происходит завоевание менее развитой цивилизации более развитой цивилизацией, то менее развитая получает толчок в своём развитии. Если же наоборот, как это имело место при оккупации Румынией Молдавии, то происходит разрушение всего и вся и осуществляется порабощение народа. Российская с 1812г. и Советская с 1940г. цивилизации были более развитыми, чем та же румынская. Отсюда всплеск в развитии, а при СССР – это гигантский скачёк в развитии Молдавии. Знаете ли Вы это? Знаете! А, отсюда и ваше бешенство в СМИ, и попытка рассмотрения Истории таким способом, как, если бы стоматолог, лечил зубы через задний проход.
Естественно, что при СССР, русский язык стал проводником более высокой культуры и его не нужно было навязывать, да и национальная культура не только не угасла, но тоже получила гигантский толчок в сторону его подлинного обогащения и развития. Румынское вторжение приводило в упадок Молдавию и её народ, а язык навязывался под страхом смерти, а ныне это делается, используя рычаги власти, а о референдуме даже речи не нет.
Но то, что Вы написали ниже – это такое откровение, что следует его процитировать полностью, ибо это точный алгоритм румынского оккупационного порабощения Молдавии:
“Первый этап – это военное покорение и уничтожения всякой возможности сопротивления. Вторым этапом является физическое устранение хранителей порабощённой культуры (священники, шаманы, знать и т.д., а в современной эпохе учителя, священники, чиновники, интеллигенция). Только после этого следует передача языка-завоевателя и уничтожение местной культуры: под защитой острых штыков имперский язык превращается в единственный язык, который может быть использован в обществе. Тот, кто хочет поступить на государственную службу должен знать язык завоевателей. Имперская идеология навязывается силой: будь то новая религия или новая социально-политическая система. Культура коренных жителей рассматривается как нечто деградирующее, неразвитое - уроженцы этого края считаются примитивными, отсталыми, приближенным к цивилизованности только через язык и идеологию завоевателей. В сущности, речь идёт об отношении с точки зрения расового превосходства: у вас, покорённых туземцев, нет цивилизации, а мы, завоеватели – империалисты, щедры и поэтому просветим вас. Почти никто не принимает во внимание тот факт, что это "просветление" уничтожает культуру, которая прекрасно «справлялась» и до появления империалистов - завоевателей. Доброжелательные империалисты – завоеватели обращаются с культурой порабощённых народов, как с чем-то экзотическим и странным, что заслуживает храниться в музеях. Вероятность выживания культуры, к которой применяется подобное отношение, зависит от числа порабощённых, способности их языка к консервации и адаптации к новым условиям, ну, и не в последнюю очередь длительности периода завоевания”.
Браво! Всё точно!
И, далее, ваше: “Как раз напротив, они были до прихода империи - только были убиты, депортированы, бежали или были маргинализованны, чтобы освободить место для тех, кто был подготовлен империей, в её собственных интересах”.
Во-первых, этот бред ничем не может быть подкреплён, ибо фактов таких нет. Во-вторых, о каких интересах империи Вы соизволили заикнуться? Очень интересно!
Может о программе по развитию национальных окраин Советского Союза, что и было осуществлено и, что навсегда останется в Истории, и от которой Вы будете до посинения бешенствовать, но из Истории вытравить это уже не сможете. Аллес!
И. далее, ваше: “Но, мы не должны забывать о том, как эти языки были использованы в качестве инструментов для уничтожения других культур и цивилизаций”.
И, снова, враньё! Румынский использовался и используется именно для этих целей. Русский был инструментом развития, сотрудничества, подлинной дружбы народов! Поэтому, вы все, враги молдавского народа, обрушились на русский язык и Россию. Кишка тонка!
27.09.201122:59:49Foxyred:
Статья правильная. Вот только одно "но...". И весьма существенное. Совершенно упущено рассмотрение роли самого народа (или,лучше сказать, населения )и изменение его культуры в контексте этого посыла. Многое перенимается, как хорошего так и плохого у завоевателей. Но я бы не стал становится в позу адвоката и защитника "культуры" нашего населения, она убога, поскольку культурой не является. Разумеется, что мы не рассматриваем, лакированный глянец официально представленного фетиша этого понятия, благодаря отдельным ярким личностям (М.Биешу, Э. Лотяну,И.Друцэ ... и тд.)В самой России с "великой русской культурой" большие проблемы - там такое же постсоветское быдло как и здесь. Поэтому наши народы обьединяет именно схожесть в отсутствии культур. Г-н В.Кузьмин имеет ровно такое же отношение к Л.Толстому как и г-н М.Лупу к М.Эминеску. Так, что ломать мебель по этому поводу не стоит. Культура или эрзац культура такова - какова есть - абсолютно точно передающая стиль своего времени - в данном случае, скорее напоминающая свалку мусора из разноцветных фантиков, которая по первому статусу едой не являлась.
27.09.201120:37:05Михаил Викторович:Это всего лишь, дешёвый негодяй, умеющий ловко, подменять понятия.Крестьянский менталитет не вытравишь и дустом.
27.09.201119:56:05Barsing:"...Как раз напротив, они были до прихода империи - только были убиты, депортированы, бежали или были маргинализованны, чтобы освободить место для тех, кто был подготовлен империей, в её собственных интересах..."

Здесь я просто заплакал...

Во первых-от жалости к "убитым и бежавшим",как в малобюджетном вестерне,поэтам ,писателям и особенно,-к оперным певцам,бежавшим,вероятно для того,чтобы осчастливить публику театра Ла Скала.

А во вторых,Д-л Дамиан,сам того не ведая,а может быть и нарочно,сдал своих коллег по "культуре и искусству".
Так как и действительно,никто бы не узнал о существовании "творческой интеллигенции " Молдавии,если бы не печально известная директива ЦК КПСС о формировании "национальных культурных элит".
Кстати формирование происходило за счет рабочих и крестьян.
То есть вся компания уже давно и привычно сидит на шее простых трудящихся.
27.09.201118:27:56organ: Болгарию захлестнули антицыганские акции протеста. Накануне массовые выступления болгарской молодежи прошли сразу в нескольких крупных городах: молодежь крушила дома и магазины, принадлежащие цыганам. В результате столкновений с полицией были арестованы около 100 человек.
Поводом для массовых антицыганских выступлений послужили события в пловдивском селе Катуница, где вечером в пятницу, 23 сентября, известный своим уголовным прошлым цыган, сидевший за рулем микроавтобуса, раздавил 19-летнего болгарина Ангела Петрова, скончавшегося позже в больнице. Шофер и находящиеся в автомобиле цыгане скрылись, не оказав никакого содействия. Разгневанные местные жители и прибывшие жители Пловдива подожгли в селе Катуница три из богатых домов цыгана Кирилла Рашкова, прозванного «царем Киро» и занимающегося в течение многих лет незаконным производством и контрабандой крепкого спиртного, передает «Русская газета в Болгарии».
Вчера во многих городах Болгарии состоялись шествия в поддержку жителей пловдивского села Катуница, взбунтовавшихся против своеволий местного цыганского лидера Кирилла Рашкова. Шествия в Софии, Бургасе, Враце, Стара Загора, Пернике, Благоевграде, Плевене и Пазарджике закончились серьезными инцидентами и материальным ущербом
http://www.nr2.ru/incidents/350384.html
27.09.201117:02:37мастер:Даже комментировать не хочется эти досужие рассуждения.
Я давно говорил, что судьбу Молдавии должны решить умные СТОРОННИЕ люди, т.к. свои сельские выскочки способны только погубить ее, вот еще одно тому подтверждение:
http://www.terra.md/ru/news/moldova/moldova-v-ojidanii/default.aspx
27.09.201114:47:29ion bors:
27.09.201113:16:45organ:"Но, мы не должны забывать о том, как эти языки были использованы в качестве инструментов для уничтожения других культур и цивилизаций."
Но это же явление можно сформулировать и так:
Но мы не должны забывать, что развитию капитализма(производительным силам) препятствуют всевозможные национальные, конфессиональные и сельские особенности. По этой причине быстрая и массовая ликвидация безграмотности бывших под румынами бессарабских цэран и столь же массовое приобщение через русский имперский язык к науке,технике породило новое поколение
молдавской творческой и технической интеллигенции, способной уже самостоятельно управлять МССР в желаемом культурном облике.
Новое поколение молдавской интеллигенции вдруг решило срубить сук на котором гнездилась и плюнуть в колодец из которого пила.
Ничего нового. Интеллигенция для того и существует, чтобы обслуживать интересы буржуазии. Теперь она раскорячена: от советско-русского отошла, а к евро-английскому не пришла. Еще одно потерянное поколение.
27.09.201112:14:13Angara:Бедные галлы, кельты, даки и прочие завоеванные цивилизацией народы, наверное мучаются сейчас что утратили свой язык и культуру. И для Молдовы это тоже очень актуально, особенно сейчас, когда многие уехали на заработки в Европу, Канаду, США и Россию.
27.09.201111:31:20c45789446:Гагаузский язык ЮНЕСКУ объявил исчезающим. Народ Гагаузы - древнейший в Европе, потомок великих тюркских народов, сохранивший свой язык и богатейшую культуру не одну тысячи лет сегодня на грани своего исчезновения. Сколько надо было зла и невежества, бесчеловечности, человеконенавистничества, чтоб довести это до такой степени. Гагаузы так надеялись, что об этом что-то скажет Патриарх, но у него оказалась недостаточно продуманной программа и он не может приехать в Гагаузию(???). Дарю автору в качестве дополнительного аргумента.
Для того чтобы добавить комментарий необходимо авторизироваться
TEMELE ZILEI
REFERENDUM
Какая из перечисленных идентичностей наиболее близка вашему самоощущению?
Я - молдаванин
Я - румын
Я - русский (русскоязычный)
Я - бессарабец
Йа креведко
Ни одна из перечисленных
Сами мы не местные
TOATE VOTURILE
POLEMICA
PROIECTE