21.07.19       
R.MOLDOVA: REÎNCĂRCARE
06.11.2008 Evghenii Şolari
“Naţia moldovenească”: Realitate sau Posibilitate?

„Înrăutăţirea dramatică a situaţiei în Moldova în comparaţie cu statele vecine în ultimii 16 ani, a avut loc, în special, din cauza conflictului nereglementat, în esenţă, din cauza determinării nesoluţionate a unei naţii politice moldoveneşti. Este o ţară nouă, care necesită un dialog social optim, ce ar delimita o bază solidă pentru determinarea naţiei politice. Este foarte important, deoarece această naţie conţine oameni cu diferite rădăcini etnice, lingvistice, şi aceasta trebuie introdus în comunitate, precum a avut loc în Elveţia, unde există trei limbi, şi oamenii, pe lîngă faptul, că vorbesc în franceză, germană, italiană, se identifică ca elveţieni. Un asemenea model am vrea să vedem şi în această ţară frumoasă...”

Kalman Mizsei, Reprezentantul special al UE în Republica Moldova

În ultimul timp, Republica Moldova este des numită stat-falimentar (failed state). Însă dacă problema este privită mai atent, se poate afirma, că a falimentat nu Moldova ca atare, dar Republica Moldova ca proiectul unui „stat naţional” în condiţiile utilizării neadecvate în secolul  XXI a abordării vulgaro-etnic la formarea statalităţii.

1.„Statul naţional” lipsit de naţie

Moldoveniştii primitivi insistă că Republica Moldova reprezintă „statul naţional al moldovenilor”. Cu aceasta, răspuns la întrebarea cine sunt moldovenii, se pare nu pot da îsuşi moldoveniştii. Disputele cu indispensabila „spumă la gură” în privinţa „identităţii moldoveneşti” nu se calmează, în primul rînd, printre însuşi reprezentanţii „naţiei titulare”, care aşa şi nu au reuşit nici  să unifice comunitatea moldovenească, nici să soluţioneze problema autoidentificării.
În acelaşi timp, de pe baricadele „române” răsună ceva indistinctibil despre faptul că Moldova reprezintă un „al doilea stat românesc”. Fapt ce deasemenea are puţine tangenţe cu realitatea. În esenţă, Moldova nu se limitează şi niciodată nu s-a limitat la „autodeterminarea etniei române”, cum încearcă să prezinte adepţii viziunii române primitive. În aceasta şi constă caracterul neadecvat al „soluţiei române” pentru „problema moldovenească”. A trata avitalitatea „statului naţional moldovenesc” prin declararea lui ca „statul naţional român” e echivalent cu infectarea unui bolnav de SIDA cu „gripă aviară”.
Concluziile devin evidente: Republica Moldova la momentul actual este principial avitală ca „stat naţional”. E un fapt dependent de absenţa naţiei „titulare” sau constituente a statului, consolidate şi eficiente. O asemenea ţară sau îşi va înceta mai tîrziu sau mai devreme existenţa, sau va fi locul constituirii unei naţii politice.

2. Naţia politică moldovenească

Deci, să acceptăm ca axiomă: nici o „naţie moldovenească” în calitate de Realitate, la momentul actual, nu există. Există ca Potenţial, ca Posibilitate. Ca  posibilitate, constituită prin combinarea a numeroşi factori, esenţiali fiind bilingvismul româno-rus real, interacţiunea etnică la o scară mai largă (incluzînd elementul turcic – găgăuzii) şi statalitatea formală aflată încă în etapă de germinare.
Anume aceasta enunţă reprezentantul special al UE, Kalman Mizsei, în fragmentul selectat ca epigaf. O afirmaţie, în genere, senzaţională, lăsată neobservată, din anumite cauze, de clasa politică  moldovenească plină de sine. Situaţia penibilă se cere rectificată.
Anterior, preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a recunoscut “limba moldovenească” ca aceeaşi limbă română, iar numele ei – ca o decizie politică a societăţii moldoveneşti. Evident că o decizie politică similară ar putea deveni (dar încă nu este) şi instituţionalizarea “naţiei politice moldoveneşti”.

3. Despre iubire, reciprocă şi nu prea

Cu bagajul anterior, se afirmă că “ruşilor ăştia” li s-au mai propus acestea, dar ei, se zice, categoric au refuzat. Să iniţializăm cu faptul, că pînă în prezent ruşilor (de reţinut: “ruşi”=”vorbitori de limbă rusă”) le-a fost adresată doar o singură propunere “tentantă”. De a fi “moldoveni de calitatea a doua”. Adică o asimilare violentă, apropo, în cadrul căreia, nimeni nimic nu va uita şi nu le va ierta. Cel puţin pînă cînd nu se vor dezice de limba rusă şi nu vor începe să-şi urască fraţii din Transnistria şi a înfiera “blestemata Rusie imperială”. Desigur aceast plan “genial” a eşuat. În plus şi încrederea reciprocă a fost deteriorată complet.
În acelaşi timp, nu trebuie de hiperbolizat. Din eşecul acestei “operaţii naţionale” lipsite de talent şi fără sens se pot face numeroase concluzii utile. Ce, însă, în nici un caz, nu rezultă din ea este faptul că ruşii Moldovei nu sunt, sub nici un mod, de acord a trăi într-un stat independent eficace, ca cetăţeni cu drepturi egale şi nu în calitate de masă secundă “netitulară”.
După recunoaşterea rolului evident al componentei ne-române în “proiectul moldovenesc”, ca pe unul dintre factorii constituenţi fundamentali, ruşii, după cum se prezintă, vor fi de accord să recunoască şi componenta română, care, desigur, este de importanţă majoră. Este deja timpul de a numi lucrurile pe nume. Dar trebuie de reţinut că iubirea e în special bună cînd e reciprocă.

4. De la “minorităţi naţionale” la comunităţi constituente ale ţării

Conform acestei logici şi desigur rezultînd din aspectul etimologic, nu e dificil de observat, că nici românii, nici ruşii, nici găgăuzii în Moldova nu reprezintă “naţia titulară”. În acelaşi timp, anume ei în integritate şi prin interacţiune constructivă sunt capabili de a forma acea “naţie moldovenească politică”, despre care atît de convingător şi în culori vii vorbeşte amicul nostru european.
În acest caz şi românii, şi ruşii, şi găgăuzii, din “minorităţi naţionale” abstracte şi lipsite de drepturi, se transformă în comunităţi constituente ale ţării, în cazul inexistenţei de-facto a “naţiei titulare”. Cu toate urmările în plan de drepturi. Desigur, se implică egalitatea juridică de drepturi şi echivalenţa reală a şanselor, pentru toate grupele entice, de a fi incluşi în viaţa politică şi social-economică a ţării. Independent de realizarea “planului Mizsei”, se propune excluderea din lexica politică moldovenească a termenului ofensator “minorităţi naţionale”. Numai - comunităţi constituente ale ţării!

5. Problema “limbii moldoveneşti” şi cea lingvistică

Cum a fost deja notat, factorul major al proiectului naţiei politice moldoveneşti îl constituie bilingvismul româno-rus real. După echivalarea de jure şi de facto a limbilor română şi rusă, va fi posibilă recunoaşterea inexistenţei “limbii moldoveneşti”. Această “decizie politică” nu va mai fi necesară, deoarece denumirea sa curentă îi acordă statut de “titularitate”, care va fi improprie în Moldova Nouă.
Două limbi de stat egale în drepturi – română şi rusă – ar fi un cîştig pentru ambele componente primordial egale ale naţiei politice moldovenşti: română (cum a fost notat, va fi posibil de recunoscut) şi rusă (în sens larg). Cu considerarea acestor fapte, limba găgăuză, desigur, trebuie nu doar să rămănă oficială în autonomia Găgăuză, dar să primească suport din partea noului stat; suport de care a fost lipsită pe tot parcursul perioadei experimentului etnocratic. Astfel, simpla recunoaştere a situaţiei obiective va permite nu doar soluţionarea “probemei limbii moldoveneşti”, dar va definitiza problema lingvistică, care atîţia ani a tensionat comunitatea moldovenească.

6. Reinstituţionalizarea statului

Pentru a se păstra în calitate de stat independent, Moldova necesită în mod vital formarea unui nou contract social. Se presupune atingerea consensului diferitor grupe sociale în privinţa a ce vrem  noi, cetăţenii, de la stat, care în condiţiile actuale de auto-disfuncţie devine pentru majoritatea cetăţenilor proprii nu doar o sub-valoare, dar şi o pacoste. E necesară o revenire la “fundament”, betonarea lui cu acordul diferitor grupe sociale, considerînd regulile de bază de interacţiune într-o ţară comună.
Cu alte cuvinte se poate spune, că de fapt este vorba de o reinstituţionalizare de plină-scară a statului moldovenesc. Nu e fantastic?.. Dar e, posibil, unica cale de păstrare a independenţei Moldovei şi de obţinere a unui sens de existenţă. Iar procesul renovat de reglementare a conflictului transnistrean oferă pentru aceasta condiţii adiţionale şi excepţonal favorabile.
“…Este o ţară nouă, care necesită un dialog social optim, ce ar delimita o bază solidă pentru determinarea naţiei politice”. A spus Kalman Mizsei. Semnez sub cuvintele sale.


POLEMICA
23.09.200910:54:10vic:ну да, надо называть вещи своими именами - на территории молдавии, как и на всей территории союза, случился новый этнос, качественно отличающийся от любой национальной составляющей
вот его и надо отстаивать, остальное суть следствия
как и чем
15.12.200823:56:59Supostat:опять Гагаузию встреваешь не в тему, и автономию предоставь, но и поддержать гагаузский язык со стороны государства, придержи коней!
либо автономия и предоставление возможности самим разобраться со своей культурой, либо отказ от автономии в обен на гарантии Кишинева о сохранении и развитии гагаузской культуры.
Не надо пытаться усидеть на 2х стульях
04.12.200814:59:04tukan:Да и вообще "этническая" проблема в Молдове абсолютно искусственая той простой причине,что мы осколок от существовавшей политической нации-советско-российской и то в течении 200 лет.Если ввести биллигвизм-грызня будет продолжаться.Румынский язык-периферийный язык а нам нужен мировой,имперский- русский.Если румыны такая же этногруппа как и другие, то и румынский язык пусть культивируется в пределах этой этнической сообщности-около Кишинева, например.Попытки вводить украинский вместо русского на Украине-яркое свидетельство целенапрвленной диверсии против советского сообщества и нет смысла больше деликатничать. Времена "швейцарий" давно прошли, сейчас всё более глобально. У нас нет сил даже для элементарной защиты от плохих продуктов, стихийных бедствий. А где готовить кадры? Нужно признаться, что все мы оказались простачками и клюнули на "самостийность", как пескарь на мормышку.
Для того чтобы добавить комментарий необходимо авторизироваться
TEMELE ZILEI
REFERENDUM
Какая из перечисленных идентичностей наиболее близка вашему самоощущению?
Я - молдаванин
Я - румын
Я - русский (русскоязычный)
Я - бессарабец
Йа креведко
Ни одна из перечисленных
Сами мы не местные
TOATE VOTURILE
POLEMICA
PROIECTE