21.07.19       
DIPLOMAŢIA POPULARĂ
06.11.2008
Iniţiativele "Moldova Nouă" sunt acceptate la Tiraspol

Marţi, la 14 octombrie în cadrul sălii de conferinte a Comitetului Suprem (CS) al Transnistriei a avut loc întâlnirea fondatorilor proiectului politic „Moldova Nouă” cu deputaţii Comisiei pentru politică externă şi relaţii internaţionale a CS RMN. În cadrul întrevederii părţile şi-au schimbat opiniile referitoare la ultimele tendinţe privind reglementarea problemei transnistrene şi au discutat perspectivele procesului de  tratative.

Reprezentanţii „Moldova Nouă” au prezentat parlamentarilor transnistreni planul propriu de reglementare a conflictului transnistrean, care presupune instituţionalizarea Republicii Moldova, Transnistriei şi Găgăuziei în baza egalitaristă în drepturi a unui nou stat comun.

Cum a declarat în cadrul întrevederii co-fondatorul proiectului politic „Moldova Nouă” Evgheni Şolari, clasa politică actuală a Republicii Moldova pur şi simplu nu poate fi un subiect integral al tratativelor privind reglementarea justă a conflictului transnistrean. Pentru acesta nu posedă nici suveranitate suficientă, nici voinţă politică, nici profesionalism, nici conştiinţă lucidă, dar cel mai important, nici dorinţă, consideră reprezentantul „Moldova Nouă”. „În aceste condiţii misiunea noastră este cea a „diplomaţiei populare”. Noi vrem să demonstrăm, că în pofida miturilor existente, limbă comună e posibil de găsit, e posibil de atins un acord şi de reconciliat. Şi că aceasta necesită doar voinţă politică” – a menţionat Evgheni Şolari.

Soluţionarea justă a conflictului transnistrean „Moldova Nouă” o consideră „piatra de bază în fundamentul noului stat Moldovenesc”. „Reinstituţionalizarea statului Moldovenesc nu e posibilă ignorând soluţionarea justă a problemei transnistrene. Şi viceversa: soluţionarea justă a problemei transnistrene nu e posibilă ignorând reinstituţionalizarea statului Moldovenesc. Considerăm, concepţia propusă de noi privind reglementarea conflictului transnistrean în bază egalitaristă de drepturi, prin metoda fondării în principiu a unui nou stat, în baza formulei „federaţiei moderate”  serveşte integral intereselor poporului Moldovei şi Transnistriei”, - a accentuat Evgheni Şolari.

Comentând concluziile întrevederii, co-fondatorul „Moldova Nouă” Veaceslav Craciun a declarat, că rolul societăţii civile în cadrul reglementării diferendului transnistrean pe parcursul ultimilor ani s-a subestimat. El consideră, că pe fonul unei asemenea crize, care se denotă în cadrul tratativelor la nivel formal, planul „Moldova Nouă” are toate şansele să devină cheia apropierii părţilor. „Activiştii din Chişinău, care anterior noilor alegeri nu au în aparenţă alte aspiraţii în afară de unificarea ţării, vorbesc mult despre faptul că acceptă tratative „măcar cu dracul sau diavolul în persoană”. Nu e nevoie de declaraţii răsunătoare şi pustii, mai bine ar discuta planul real al reglementării. Căci se formează impresia puternică, că toate declaraţiile lor patetice cu privire la „destinele Patriei” sunt doar o farsă, iar o oarecare unificare nu trebuie nimănui. Însă de o asemenea unificare, bazată pe condiţii juste, avem nevoie noi şi au nevoie oamenii pe ambele maluri ale Nistrului. De aceea, cât timp Voronin continuă să „bombardeze” ziarele ruseşti cu declaraţiile sale promoţionale, noi am venit pentru consultaţii veritabile în Tiraspol”, - a declarat reprezentantul „Moldova Nouă”.

El a notat, că iniţiativele „Moldova Nouă” au fost percepute cu interes de partea transnistreană. „A avut loc o discuţie interesantă şi productivă, care a demonstrat, că Tiraspolul e deschis pentru dialog de pe poziţii egale. Dacă iniţiativele propuse de noi ar deveni poziţia oficială a părţii moldoveneşti, atunci concilierea şi unificarea durabilă a malurilor Nistrului ar fi atinsă în cei mai scurţi termeni. Nu ne îndoim nici de faptul că procesul dat ar fi susţinut şi de poporul Găgăuziei, care în aceste condiţii, desigur, ar putea conta pe statut de al treilea subiect component al statului”, - a concluzionat Veceaslav Craciun.

La rândul său locţiitorul preşedintelui Comisiei pentru politică externă şi relaţii internaţionale a CS RMN, liderul Coaliţiei moldovenilor Transnistriei Valerian Tulgara a declarat, considerând rezultatele întrevederii, că „niciodată nici un partid al Moldovei nu a evoluat de pe o asemenea platformă politică”. „Este important că actualmente în Moldova există forţe pentru care contează opinia Transnistriei. Deseori ne ciocnim cu situaţia când opinia cetăţenilor republicii noastre este desconsiderată”, - a notat parlamentarul transnistrean.

Referinţă: Planul reglementării problemei transnistrene „Moldova Nouă” presupune anularea legii anului 2005 „cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al Transnistriei” şi refuzul principiului unitar de organizare a statului Moldovenesc. Actul de asemenea stipulează desfăşurarea tratativelor de pe poziţii egale între Chişinău şi Tiraspol (cu participarea Găgăuziei) cu privire la formarea unui stat comun, despre formatul său şi delimitarea atribuţiilor cu considerarea reprezentării juste în organele centrale ale puterii a tuturor subiecţilor constituenţi ai statului. Rezultatele tratativelor se planifică a fi asigurate prin desfăşurarea pe ambele maluri ale Nistrului şi în Găgăuzia a unui referendum popular cu privire la formarea unui nou stat comun.

În calitate de măsuri de evoluare a încrederii între malurile Nistrului „Moldova Nouă” propune respectarea de către partea moldovenească a neutralităţii militaro-politice totale, demilitarizarea, încetarea participării republicii în GUAM şi în programele internaţionale NATO. 


POLEMICA
22.09.200915:47:38vic:ну, я так понимаю молдова от обиды хочет уйти в румынию, и напрасно
россия - федерация, и америка, по сути, федерация
)?чем мы хуже

на любых условиях, мириться
и баста
Для того чтобы добавить комментарий необходимо авторизироваться
TEMELE ZILEI
REFERENDUM
Какая из перечисленных идентичностей наиболее близка вашему самоощущению?
Я - молдаванин
Я - румын
Я - русский (русскоязычный)
Я - бессарабец
Йа креведко
Ни одна из перечисленных
Сами мы не местные
TOATE VOTURILE
POLEMICA
PROIECTE